A | A | A

To praktikanter søkes til den norske delegasjonen i Strasbourg fra august til desember 2015.

Read more

Funds for professional theatre performances based on Henrik Ibsen’s plays are now available. Funds amounting to NOK 1.000.000,- (approx. Euro 115.000,- /USD 129.000,-) will be awarded to theatre projects worldwide.

Read more
f.v. Justissekretær Erik Fribergh, Ambassadør Helle og Domstolspresident Dean Spielmann. 
Photo: Europarådet.

Ambassadør Astrid E. Helle annonserte 1. september at Norge gir et bidrag på 2 million kroner til Den europeiske menneskerettighetsdomstolens spesialkonto. Spesialkontoen ble opprettet etter reformkonferansen i Brighton i 2012, og har som formål å bidra til å redusere antallet ubehandlede klager i domstolen.

Read more
Photo: Stortinget.

Parlamentspresidenter fra Europarådets medlemsstater, samt fra flere nabo- og observatørland, møtes i Oslo 11-12. september for den Europeiske Konferansen for Parlamentspresidenter (ECPP). Arrangementet holdes annethvert år, og i anledning Grunnlovsjubileet i Norge inviteres konferansen dette året til Stortinget.

Read more
Photo: Erik Berg.

Europarådet deler årlig ut en pris til bygg som utmerker seg med å være godt tilpasset og tilgjengelige for personer med redusert mobilitet.

Read more
Photo: Sandro Weltin/Council of Europe.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg omtales ofte som Europarådets flaggskip. Her kan 800 millioner europeiske borgere få prøvet sin sak dersom de mener at den hjemlige domstolen har fattet avgjørelser som er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Read more
Photo: Ellen Wuibaux/Council of Europe.

Parlamentarikerforsamlingen er et rådgivende organ bestående av folkevalgte politikere fra medlemsstatenes nasjonalforsamlinger, samt fra land som har observatørstatus eller spesiell gjestestatus.

Read more
Archive >