A | A | A
Nobels fredspris 2014 tildeles Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai. 
Photo: (Kailash Satyarthi) Senado Federal. (Flickr) / (Malala Yousafzai) Statsministerens kontor (Flickr).Nobels fredspris 2014 tildeles Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai. Photo: (Kailash Satyarthi) Senado Federal. (Flickr) / (Malala Yousafzai) Statsministerens kontor (Flickr)

Nobels fredspris for 2014 går til den indiske barnerettighetsaktivisten Kailash Satyarthi og den pakistanske utdanningsaktivisten Malala Yousafzai.

Read more
Stortingspresident Olemic Thommessen og president i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) Anne Brasseur

Stortingspresident Olemic Thommesen var 29. september til 1. oktober i Strasbourg for å delta under høstens plenumssesjon i Europarådets Parlamentarikerforsamling (PACE). Han var invitert av PACE-president Anne Brasseur for å holde hovedinnlegg om Norges erfaringer etter hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli, i en debatt om bekjempelse av nynazisme og høyreekstremisme. PACE vedtok i kjølvannet...

Read more
f.v. Justissekretær Erik Fribergh, Ambassadør Helle og Domstolspresident Dean Spielmann. 
Photo: Europarådet.

Ambassadør Astrid E. Helle annonserte 1. september at Norge gir et bidrag på 2 million kroner til Den europeiske menneskerettighetsdomstolens spesialkonto. Spesialkontoen ble opprettet etter reformkonferansen i Brighton i 2012, og har som formål å bidra til å redusere antallet ubehandlede klager i domstolen.

Read more
Photo: Stortinget.

Parlamentspresidenter fra Europarådets medlemsstater, samt fra flere nabo- og observatørland, møtes i Oslo 11-12. september for den Europeiske Konferansen for Parlamentspresidenter (ECPP). Arrangementet holdes annethvert år, og i anledning Grunnlovsjubileet i Norge inviteres konferansen dette året til Stortinget.

Read more
Norges faste representant ved Europarådet, Ambassadør Astrid E. Helle undertegner protokollen. 
Photo: Europarådet.

Norge undertegnet fredag 27 juni protokoll nr. 16 til den europeiske menneskerettskonvensjon. Protokollen gir nasjonale domstoler mulighet til å be Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg om rådgivende uttalelser.

Read more
Photo: Erik Berg.

Europarådet deler årlig ut en pris til bygg som utmerker seg med å være godt tilpasset og tilgjengelige for personer med redusert mobilitet.

Read more
Photo: Sandro Weltin/Council of Europe.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg omtales ofte som Europarådets flaggskip. Her kan 800 millioner europeiske borgere få prøvet sin sak dersom de mener at den hjemlige domstolen har fattet avgjørelser som er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Read more
Archive >