A | A | A

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland var 10.-11. mars 2016 på sitt første offisielle besøk til Norge.

Read more
Photo: Council of Europe.

Norges ambassadør til Europarådet, Astrid E. Helle, og generalsekretær Thorbjørn Jagland var 29. januar invitert til den halvårlige konferansen for NGOer akkreditert til Europarådet.

Read more

Menneskerettigheter, demokrati og rettsstat sto sentralt da statssekretær Elsbeth Tronstad var i Strasbourg 18.-19. januar.

Read more

Europa har sakket akterut. EØS-midlene er vårt bidrag for å stimulere til nyskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, forskning og utdanning. Slik involveres også norske forskere og bedrifter, sier EØS-EU-minister Vidar Helgesen.

Read more

Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgivning (Veneziakommisjonen) er en juridisk ekspertgruppe opprettet i 1990 etter et italiensk initiativ. Kommisjonen gir juridisk assistanse ved lovgivningsarbeid, særlig ved utforming av grunnlover eller andre sentrale lover. Den arbeider også med generelle juridiske spørsmål av betydning for utviklingen av demokrati og rettstat.

Read more
Photo: Ellen Wuibaux/Council of Europe.

Som medlem i Europarådet forplikter statene seg til å respektere bindende standarder for menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati. Europarådet overvåker at disse forpliktelsene overholdes gjennom ulike tilsynsordninger.

Read more

Ministerkomiteen er Europarådets hovedorgan og den formelle sisteinstans for de fleste beslutninger i Europarådet. Kommiteen består av utenriksministrene fra alle 47 medlemstatene.

Read more
Archive >