A | A | A
Norges faste representant ved Europarådet, Ambassadør Astrid E. Helle undertegner protokollen. 
Photo: Europarådet.Norges faste representant ved Europarådet, Ambassadør Astrid E. Helle undertegner protokollen. Photo: Europarådet

Norge undertegnet fredag 27 juni protokoll nr. 16 til den europeiske menneskerettskonvensjon. Protokollen gir nasjonale domstoler mulighet til å be Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg om rådgivende uttalelser.

Read more

Jeg vil gratulere Thorbjørn Jagland med gjenvalget. Valget viser den store oppslutningen rundt Jaglands reformarbeid i Europarådet. I et Europa i krise, med store utfordringer knyttet til menneskerettigheter og demokrati er Europarådets rolle viktigere enn på svært lenge, sier statsminister Erna Solberg.

Read more
Photo: Erik Berg.

Europarådet deler årlig ut en pris til bygg som utmerker seg med å være godt tilpasset og tilgjengelige for personer med redusert mobilitet.

Read more
Photo: Sandro Weltin/Council of Europe.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg omtales ofte som Europarådets flaggskip. Her kan 800 millioner europeiske borgere få prøvet sin sak dersom de mener at den hjemlige domstolen har fattet avgjørelser som er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Read more
Photo: Ellen Wuibaux/Council of Europe.

Parlamentarikerforsamlingen er et rådgivende organ bestående av folkevalgte politikere fra medlemsstatenes nasjonalforsamlinger, samt fra land som har observatørstatus eller spesiell gjestestatus.

Read more

Norge legger stor vekt på samarbeidet i Europarådet. Som et av de ti europeiske land som grunnla Europarådet, støtter Norge arbeidet til organisasjonen på ulike områder.

Read more

Statistikken taler for seg selv: Flere hundre tusen kvinner, menn og barn er ofre for menneskehandel i Europa. Norge og Polen i samarbeid med Europarådet satte beskyttelse av ofre og deres rettigheter på dagsorden under en konferanse i Warszawa denne uken.

Read more
Archive >