A | A | A

Europa har sakket akterut. EØS-midlene er vårt bidrag for å stimulere til nyskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, forskning og utdanning. Slik involveres også norske forskere og bedrifter, sier EØS-EU-minister Vidar Helgesen.

Read more
Photo: @Council of Europe.

To praktikanter søkes til den norske delegasjonen i Strasbourg fra januar til juni 2016.

Read more

Europarådets MR-kommissær, Nils Muižnieks, lanserte 18. mai sin rapport om Norge, etter et besøk i januar. Rapporten fokuserer på rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, og inkludering av rom.

Read more
Photo: Ellen Wuibaux/Council of Europe.

Kongressen for lokale og regionale myndigheter består av folkevalgte på lokalt og regionalt nivå. Denne ble etablert av Ministerkomiteen i 1994 og representerer de over 200 000 regionene og kommunene i Europa. Organet har 318 medlemmer som møtes to ganger årlig for å arbeide med lokaldemokrati i en europeisk sammenheng.

Read more
Photo: Sandro Weltin/Council of Europe.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg omtales ofte som Europarådets flaggskip. Her kan 800 millioner europeiske borgere få prøvet sin sak dersom de mener at den hjemlige domstolen har fattet avgjørelser som er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Read more

Ministerkomiteen er Europarådets hovedorgan og den formelle sisteinstans for de fleste beslutninger i Europarådet. Kommiteen består av utenriksministrene fra alle 47 medlemstatene.

Read more

Norge legger stor vekt på samarbeidet i Europarådet. Som et av de ti europeiske land som grunnla Europarådet, støtter Norge arbeidet til organisasjonen på ulike områder.

Read more
Archive >