A | A | A

Thorbjørn Jagland fortsetter generalsekretærvalgkampen etter at han fikk klar støtte fra Europarådets ministerkomité fredag 21. februar.

Read more

Mandag var Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland og Østerrikes utenriksminister og formann for ministerkomiteen Sebastian Kurz i Kiev for møte med Ukrainas fungerende president Oleksandr Turtsjynov og statsminister Arsenij Jatsenjuk. Under besøket møtte de to også med sivilsamfunnet i Ukraina.

Read more
02/02/2014 //

München (NTB): Utenriksminister Børge Brende (H) støtter initiativet til Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland om en granskningskommisjon i Ukraina.

Read more
Thorbjørn Jagland og Norges faste representant til Europarådet, Ambassadør Astrid E. Helle. Foto: Europarådet

Kandidaturet ble offisielt lansert under ministermøtet i Europarådet onsdag 06.11.2013

Read more

Statistikken taler for seg selv: Flere hundre tusen kvinner, menn og barn er ofre for menneskehandel i Europa. Norge og Polen i samarbeid med Europarådet satte beskyttelse av ofre og deres rettigheter på dagsorden under en konferanse i Warszawa denne uken.

Read more
Fra et av arrangementene til 'No-hate-speech'-bevegelsen. (Foto: Den norske ambassaden i Warszawa)

Rettssikkerhet og sterke demokratiske institusjoner er avgjørende for å skape samfunn som utfordrer hatefulle ytringer og hatkriminalitet. Hvis ofre for hatkriminalitet ikke følges opp av myndighetene og gjerningspersoner ikke straffeforfølges, går dette utover hele samfunnet og utgjør en fare for demokratiet, sier utenriksminister Børge Brende.

Read more

Med støtte fra EØS-midlene skal ni bulgarske dommere utplasseres ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Prosjektet vil bidra til å forbedre Bulgarias etterlevelse av den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Read more
Høyesterett lytter til Yngve Hvoslefs redegjørelse for Norges arbeid i Europarådet. Foto: Delegasjonen.

Norges Høyesterett besøkte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg 14-16. oktober.

Read more
Archive >