A | A | A

Archive

Ledige praktikantplasser

To praktikanter søkes til den norske delegasjonen i Strasbourg fra august/september til midten av desember 2017.

Read more

Besøk av statsminister Erna Solberg

Norges statsminister Erna Solberg deltok på konferansen World Forum for Democracy ved Europarådet 7. november.

Read more

Besøk av Stortingspresident Thommessen, 15.-16. September

Stortingspresident Thommessen deltok 15.-16. september på den europeiske konferansen for parlamentspresidenter.

Read more

Utenriksminister Brende på besøk i Europarådet

Utenriksminister Brende deltok på et møte i Europarådet den møte 7. september 2016 om situasjonen i Tyrkia etter kuppforsøket 15. juli. Møtet fant sted etter en invitasjon fra Generalsekretær Jagland og den estiske formannen i Ministerkomiteen, som en oppfølging av deres besøk til Ankara.

Read more

Veneziakommisjonen

Last updated: 28/06/2013

Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgivning (Veneziakommisjonen) er en juridisk ekspertgruppe opprettet i 1990 etter et italiensk initiativ. Kommisjonen gir juridisk assistanse ved lovgivningsarbeid, særlig ved utforming av grunnlover eller andre sentrale lover. Den arbeider også med generelle juridiske spørsmål av betydning for utviklingen av demokrati og rettstat.

Read more

Kort presentasjon av Europarådet

Som medlem i Europarådet forplikter statene seg til å respektere bindende standarder for menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati. Europarådet overvåker at disse forpliktelsene overholdes gjennom ulike tilsynsordninger.

Read more

Ministerkomiteen

Ministerkomiteen er Europarådets hovedorgan og den formelle sisteinstans for de fleste beslutninger i Europarådet. Kommiteen består av utenriksministrene fra alle 47 medlemstatene.

Read more

Menneskerettighetsfondet

Last updated: 25/09/2013

Menneskerettighetsfondet ble opprettet etter norsk initiativ i 2008. Målet er å sørge for finansiell støtte til prosjekter som hjelper medlemsland med å følge opp dommene fra EMD.

Read more

Norges prioriteringer for arbeidet i Europarådet

Norge legger stor vekt på samarbeidet i Europarådet. Som et av de ti europeiske land som grunnla Europarådet, støtter Norge arbeidet til organisasjonen på ulike områder.

Read more

Thorbjørn Jagland, supported by the committee of ministers for re-election

Thorbjørn Jagland will continue his campaign for the re-election to the position of secretary general of the Council of Europe after being given broad support by the committee of ministers Friday 21 February.

Read more

Brende støtter Ukraina-gransking

02/02/2014

München (NTB): Utenriksminister Børge Brende (H) støtter initiativet til Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland om en granskningskommisjon i Ukraina.

Read more

Første Parlamentarikerforsamling i 2014

27.-31. januar er det klart for parlamentarikerforsamling i Europarådet. Dette er den første samlingen av i alt fire som finner sted årlig i Strasbourg.

Read more

Menneskehandel i Europa

Statistikken taler for seg selv: Flere hundre tusen kvinner, menn og barn er ofre for menneskehandel i Europa. Norge og Polen i samarbeid med Europarådet satte beskyttelse av ofre og deres rettigheter på dagsorden under en konferanse i Warszawa denne uken.

Read more

Ord har betydning - Hatkriminalitet i Europa

Rettssikkerhet og sterke demokratiske institusjoner er avgjørende for å skape samfunn som utfordrer hatefulle ytringer og hatkriminalitet. Hvis ofre for hatkriminalitet ikke følges opp av myndighetene og gjerningspersoner ikke straffeforfølges, går dette utover hele samfunnet og utgjør en fare for demokratiet, sier utenriksminister Børge Brende.

Read more

Parlamentarikerforsamlingen

Parlamentarikerforsamlingen er et rådgivende organ bestående av folkevalgte politikere fra medlemsstatenes nasjonalforsamlinger, samt fra land som har observatørstatus eller spesiell gjestestatus.

Read more

Jagland stiller til gjenvalg i Europarådet

Kandidaturet ble offisielt lansert under ministermøtet i Europarådet onsdag 06.11.2013

Read more

Ny regjering i Norge

Norges nye regjering ble onsdag 16. oktober utnevnt av HM Kongen. Det er nå duket for en borgerlig mindretallsregjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet med Høyres partileder Erna Solberg som statsminister.

Read more

Kongressen for lokale og regionale myndigheter

Kongressen for lokale og regionale myndigheter består av folkevalgte på lokalt og regionalt nivå. Denne ble etablert av Ministerkomiteen i 1994 og representerer de over 200 000 regionene og kommunene i Europa. Organet har 318 medlemmer som møtes to ganger årlig for å arbeide med lokaldemokrati i en europeisk sammenheng.

Read more

Generalsekretæren for Europarådet

Last updated: 23/09/2013

Thorbjørn Jagland, tidligere norsk statsminister, utenriksminister og stortingspresident, har siden september 2009 vært Europarådets generalsekretær. Parlamentarikerforsamlingens velger Europarådets generalsekretær ved hemmelig avstemming.

Read more

Nobels fredspris 2013

Nobels fredspris for 2013 går til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Read more

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg omtales ofte som Europarådets flaggskip. Her kan 800 millioner europeiske borgere få prøvet sin sak dersom de mener at den hjemlige domstolen har fattet avgjørelser som er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Read more

Menneskerettigheter på Høyesteretts dagsorden

Norges Høyesterett besøkte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg 14-16. oktober.

Read more

Bulgarske dommere på skolebenken

Med støtte fra EØS-midlene skal ni bulgarske dommere utplasseres ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Prosjektet vil bidra til å forbedre Bulgarias etterlevelse av den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Read more

Andre deler av Europarådet

Europarådet har mange komiteer og ekspertgrupper som jobber tematisk med ulike prioriteringsområder som torturforebygging, menneskehandel og antikorrupsjonsarbeid. Disse behandler typisk saker som senere kommer opp i Ministerkomiteen.

Read more

Delegasjonen

Norges faste delegasjon består av:

Read more

EØS-midlene

Europarådet er en viktig samarbeidspartner for EØS-midlene og bistår med ekspertise innen sine kjerneområder – menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper.

Read more

Praktikantordningen

Studentpraktikantordningen gir innblikk i virksomheten ved en utenriksstasjon og er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

Read more

Words matter - Combating hate crime in Europe

Norwegian Minister of Foreign Affairs, Børge Brende said “The rule of law and strong democratic institutions are keys to foster societies to challenge hate speech and hate crime. If victims of hate crime suffer from lack of response from authorities and offenders are not prosecuted the whole society suffers and ultimately democracy fails.”

Read more

Norway and the Council of Europe

Norway is committed to work through the Council of Europe to ensure the respect and protection of human rights and to reinforce the rule of law in a democratic Europe. In accordance with the shared commitment of all member states to further implement these core values, the Norwegian government wishes to: Keep a strong focus on protection of central human rights like the right of expression and...

Read more

Minister of Foreign Affairs speech

Norway's Minister of Foreign Affairs, Mr. Espen Barth Eide, gave the following speech at the 123rd session of the Committee of Ministers in Strasbourg.

Read more

Thorbjørn Jagland runs for re-election as Secretary General

Last updated: 21/01/2014

The candidacy was officially launched during the meeting of the Committee of Ministers in the Council of Europe on Wednesday the 6th of November 2013.

Read more

International Conference on Right-wing Extremism and Hate Crime in Europe and Beyond

On 14 May, international experts and stakeholders will gather in Oslo for a two-day conference on right-wing extremism and hate crime directed towards minorities in Europe and beyond.

Read more

Nobel Peace Prize 2013

Last updated: 17/10/2013

The Nobel Peace Prize for 2013 goes to the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons.

Read more

Combating hate speech online

Last updated: 22/03/2013

Norway is mobilising against hate speech in Europe. Through the EEA and Norway Grants we have entered into a strategic partnership with the Council of Europe’s youth project on combating hate speech online launched this week.

Read more

Norway’s new Government

Last updated: 17/10/2013

Norway’s new Government was appointed wednesday October 16th by His Majesty the King. It is a conservative minority government formed by the Conservative Party and the Progress Party, with Conservative Party leader Erna Solberg as Prime Minister.

Read more

Rammeavtalen for frivillige bidrag

Last updated: 27/01/2014

I 2011 inngikk Norge og Europarådet en rammeavtale for frivillige bidrag til Europarådets egne aktiviteter innenfor kjerneområdene: arbeidet for å styrke menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati. Avtalen benyttes til å kanalisere midler fra ulike budsjettposter.

Read more

The Nobel Peace Prize - EU promotes peace

Last updated: 14/12/2012

Prime Minister Jens Stoltenberg commented, “After the fall of the Berlin Wall, the EU continued to safeguard peace by enlarging the union to include the new democracies of Central and Eastern Europe. These are projects of historical significance that have helped to secure peace and stability in Europe.”

Read more

The mission

Staff members of Norway's Permanent Delegation to the Council of Europe:

Read more

Bulgarian judges trained at the European Court of Human Rights

With support from Norway Grants, three Bulgarian judges currently have the opportunity to work at the European Court of Human Rights for one year.

Read more

Tackling hate speech: Living together online

How to tackle and combat hate speech online is the topic of a two-day conference in Budapest from Tuesday 27 November 2012. Council of Europe Secretary General Thorbjørn Jagland and chairman of the Open Society Institute George Soros will be the keynote speakers. Closing remarks will be given by the Norwegian State Secretary Torgeir Larsen.

Read more

Prime Minister Stoltenberg congratulates the EU on the award of the Nobel Peace Prize

Last updated: 12/10/2012

“On behalf of the Norwegian Government, I would like to congratulate the European Union on the award of the Nobel Peace Prize for 2012. Today’s announcement is clear recognition of the significance of the EU for ensuring lasting stability and security in Europe,” Prime Minister Jens Stoltenberg said. In its announcement of this year’s award, the Norwegian Nobel Committee refers to the fact that...

Read more

A womans world - the struggle for equal rights

Last updated: 05/09/2013

In 2013 we celebrate the 100 years that have passed since Norwegian women gained the right to vote. But the struggle to achieve equal rights where not won without a fight, and continues to be an important political queston to this day.

Read more

Nominate candidates for the 2014 Nansen Refugee Award

Do you know an exceptional person who has gone beyond the call of duty and shown outstanding dedication and service to the displacement cause? With just a week left to nominate we ask for your help to identify inspiring and committed candidates. The deadline for nominations is 3 February 2014.

Read more

Protection of National Minorities

Protection of national minorities is a core issue for the Council of Europe and is one of the four priority areas in co-operation between the Council of Europe and the OSCE .

Read more

Violence against women – our response

With the celebration of the International Women’s Day around the corner, we take the opportunity to focus on violence against women in Europe – a violation of fundamental human rights which cuts across all levels of society.

Read more

Prime Minister congratulates Thorbjørn Jagland

‘I would like to congratulate Thorbjørn Jagland on his re-election. It reflects the strong support for his reform work in the Council of Europe. In these times of crisis in Europe, with major challenges relating to human rights and democracy, the Council of Europe is more important than it has been for a very long time,’ said Prime Minister Erna Solberg.

Read more

The Anti-Corruption Group praises Norway

Council of Europe praises Norway for its commitment to preventing corruption among members of parliament, judges and prosecutors.

Read more

European presidents of parliament to gather in Oslo

Presidents of parliament from the Council of Europe member states, as well as from many neighbouring and observer countries, will meet in Oslo 11-12 September for the European Conference of Presidents of Parliament (ECPP). The conference takes place every two years, and will be held this year at the Storting, to mark the bicentennial of the Norwegian Constitution.

Read more

The Norwegian Government contribute NOK 2 million to the ECHR’s special account

The Norwegian Government has made a new contribution of NOK 2 million (approximately 240,000 euros) to the Court’s special account which was set up after the Brighton conference in 2012 with a view to helping the Court reduce its backlog of priority cases.

Read more

Norway intensifies efforts to promote human rights

‘The fight for strengthening human rights is the common thread in everything Norway commits to internationally,’ said Minister of Foreign Affairs Børge Brende. Human rights are under pressure internationally. Norway will therefore step up its efforts to promote and protect human rights

Read more

Foreign policy address to the Storting 5 March 2015

Translation from the Norwegian

Read more

Intigam_Aliyev

‘Intigam Aliyev has played a significant role in the work to promote the rule of law in Azerbaijan. The prison sentence he has been given adds to our already deep concern about the human rights situation in the country,’ said Minister of Foreign Affairs Børge Brende.

Read more

COUNCIL OF EUROPE MINISTERIAL MEEETING

ADDRESS BY BÅRD GLAD PEDERSEN, STATE SECRETARY, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS NORWAY

Read more

Prime Minister congratulates Tunisian National Dialogue Quartet

‘I congratulate the Tunisian National Dialogue Quartet on winning the 2015 Nobel Peace Prize. The hope that was kindled in the Arab Spring is still alive in Tunisia,’ said Prime Minister Erna Solberg.

Read more

Royal jubilee: 25 years on the throne

Sunday 17 January Their Majesties King Harald and Queen Sonja marked the 25th anniversary of their ascension to the Norwegian throne.

Read more

New Norwegian initiative to promote freedom of expression and independent media

The Ministry of Foreign Affairs is launching a new strategy today for efforts to promote freedom of expression. ‘Freedom of expression and independent media are under growing pressure. Norway is therefore strengthening its international work in this field,’ said Minister of Foreign Affairs Børge Brende.

Read more

EEA and Norway Grants: Working together for a green, competitive and inclusive Europe

‘In the coming years, the EEA and Norway Grants will primarily be used to promote innovation and growth in Europe through cooperation between Norway and the beneficiary countries,’ said Minister of EEA and EU Affairs Elisabeth Aspaker.

Read more

Norway will host World Congress Against the Death Penalty

Norway will host the sixth World Congress Against the Death Penalty in Oslo 21-23 June 2016. The Congress will attract 1300 participants from over 80 countries, including ministers, parliamentarians, academics, lawyers, and members of civil society.

Read more

Thorbjørn Jagland har støtte fra ministerkomiteen til gjenvalg

Thorbjørn Jagland fortsetter generalsekretærvalgkampen etter at han fikk klar støtte fra Europarådets ministerkomité fredag 21. februar.

Read more

Jagland møtte Ukrainas nye ledere i Kiev

Mandag var Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland og Østerrikes utenriksminister og formann for ministerkomiteen Sebastian Kurz i Kiev for møte med Ukrainas fungerende president Oleksandr Turtsjynov og statsminister Arsenij Jatsenjuk. Under besøket møtte de to også med sivilsamfunnet i Ukraina.

Read more

Garden party in the Palace Park: welcoming speech

Speech given by His Majesty The King at the garden party hosted by Their Majesties The King and Queen at the Palace Park on 1 September 2016. Translated from Norwegian.

Read more

Operaen i Oslo får pris av Europarådet

Europarådet deler årlig ut en pris til bygg som utmerker seg med å være godt tilpasset og tilgjengelige for personer med redusert mobilitet.

Read more

Solberg gratulerer Jagland

Jeg vil gratulere Thorbjørn Jagland med gjenvalget. Valget viser den store oppslutningen rundt Jaglands reformarbeid i Europarådet. I et Europa i krise, med store utfordringer knyttet til menneskerettigheter og demokrati er Europarådets rolle viktigere enn på svært lenge, sier statsminister Erna Solberg.

Read more

Norge har signert protokoll 16

Norge undertegnet fredag 27 juni protokoll nr. 16 til den europeiske menneskerettskonvensjon. Protokollen gir nasjonale domstoler mulighet til å be Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg om rådgivende uttalelser.

Read more

Europeiske parlamentspresidenter til Oslo

Parlamentspresidenter fra Europarådets medlemsstater, samt fra flere nabo- og observatørland, møtes i Oslo 11-12. september for den Europeiske Konferansen for Parlamentspresidenter (ECPP). Arrangementet holdes annethvert år, og i anledning Grunnlovsjubileet i Norge inviteres konferansen dette året til Stortinget.

Read more

Norge gir 2 millioner til EMDs spesialkonto

Ambassadør Astrid E. Helle annonserte 1. september at Norge gir et bidrag på 2 million kroner til Den europeiske menneskerettighetsdomstolens spesialkonto. Spesialkontoen ble opprettet etter reformkonferansen i Brighton i 2012, og har som formål å bidra til å redusere antallet ubehandlede klager i domstolen.

Read more

Nobels fredspris 2014 tildeles Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai

Nobels fredspris for 2014 går til den indiske barnerettighetsaktivisten Kailash Satyarthi og den pakistanske utdanningsaktivisten Malala Yousafzai.

Read more

Stortingspresidenten i Strasbourg – Europarådets Parlamentarikerforsamling (PACE) støtter 22. juli som europeisk dag for ofre for hatkriminalitet

Stortingspresident Olemic Thommesen var 29. september til 1. oktober i Strasbourg for å delta under høstens plenumssesjon i Europarådets Parlamentarikerforsamling (PACE). Han var invitert av PACE-president Anne Brasseur for å holde hovedinnlegg om Norges erfaringer etter hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli, i en debatt om bekjempelse av nynazisme og høyreekstremisme. PACE vedtok i kjølvannet...

Read more

Ibsen Awards are announcing The Ibsen Scholarships 2015.

Funds for professional theatre performances based on Henrik Ibsen’s plays are now available. Funds amounting to NOK 1.000.000,- (approx. Euro 115.000,- /USD 129.000,-) will be awarded to theatre projects worldwide.

Read more

Menneskerettighetskommisæren: Rapport om Norge

Europarådets MR-kommissær, Nils Muižnieks, lanserte 18. mai sin rapport om Norge, etter et besøk i januar. Rapporten fokuserer på rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, og inkludering av rom.

Read more

images

Last updated: 01/06/2015

           

Read more

Forhåndsstem i Strasbourg fra 1. juli 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015: I Norge er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 mandag 14. september. Velgere som ikke er i Norge på valgdagen den 14. september, kan forhåndsstemme i utlandet fra 1. juli til og med 4. september. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Read more

EØS-midlene: Årsrapport 2014-2015

Europa har sakket akterut. EØS-midlene er vårt bidrag for å stimulere til nyskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, forskning og utdanning. Slik involveres også norske forskere og bedrifter, sier EØS-EU-minister Vidar Helgesen.

Read more

Statssekretær Elsbeth Tronstad besøkte Europarådet

Menneskerettigheter, demokrati og rettsstat sto sentralt da statssekretær Elsbeth Tronstad var i Strasbourg 18.-19. januar.

Read more

Styrket rolle for NGOer i Europarådet

Norges ambassadør til Europarådet, Astrid E. Helle, og generalsekretær Thorbjørn Jagland var 29. januar invitert til den halvårlige konferansen for NGOer akkreditert til Europarådet.

Read more

Europarådets generalsekretær på offisielt besøk til Norge 10. – 11. mars

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland var 10.-11. mars 2016 på sitt første offisielle besøk til Norge.

Read more

Europarådets ministermøte i Sofia 18. mai

Ministermøtet bekreftet Europarådets sentrale rolle i et kriserammet Europa. Organisasjonen har viktige bidrag for å motvirke terrorisme og radikalisering og for å sikre flyktninger og migranters grunnleggende rettigheter og bidra til effektiv integrering. En hovedutfordring for organisasjonen er hvordan menneskerettighetssituasjonen kan overvåkes i konfliktområder. Norges delegasjon var ledet ...

Read more

Hagefest i Slottsparken: Velkomsttale

H.M. Kongens tale under Kongeparets hagefest i Slottsparken 1. september 2016.

Read more