A | A | A
Strortingspresident Olemic Thommessen og Leder av PACE-Delegasjonen Ingjerd SchouStrortingspresident Olemic Thommessen og Leder av PACE-Delegasjonen Ingjerd Schou

Besøk av Stortingspresident Thommessen, 15.-16. September

Stortingspresident Thommessen deltok 15.-16. september på den europeiske konferansen for parlamentspresidenter.

Konferansen finner sted hvert andre år, og veksler mellom Strasbourg og et medlemsland. Siste konferanse var i Oslo i september 2014, og Thommessen var derfor visepresident for konferansen i år.

Tema for årets konferanse var migrasjon og flyktningkrisen i Europa, parlamentenes rolle i å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettstat i Europa, mobilisering av parlamentarikere mot hat/intoleranse og for fremme av inkluderende og ikke-rasistiske samfunn.

Thommessen hadde i forbindelse med besøket bilaterale samtaler med Tyrkias og Ukrainas parlamentspresidenter, samt et eget møte med generalsekretær Jagland.

Stortingspresidenten møtte også presidenten i Menneskerettsdomstolen, Guido Raimondi, som takket Norge for den sterke støtten til domstolens arbeid. Stortingspresidenten fremhevet i møtet viktigheten av å styrke kunnskapen om Menneskerettsdomstolens arbeid


Bookmark and Share