A | A | A
Statsministeren sammen med bl.a. elever fra Høgskolen i Sørøst-NorgeStatsministeren sammen med bl.a. elever fra Høgskolen i Sørøst-Norge

Besøk av statsminister Erna Solberg

Norges statsminister Erna Solberg deltok på konferansen World Forum for Democracy ved Europarådet 7. november.

Forumet, som har over 2200 deltakere fra over 100 land, fokuserte i år på hvordan utdanning jevner ut sosiale skiller og bidrar til å styrke demokratiet. Statsminister Solberg pekte i sin tale på FNs bærekraftsmål 4, 16 og 17, som fokuserer på henholdsvis utdanning, rettssikkerhet, og samarbeid mellom stat, privat sektor og sivilit samfunn, og argumenterte for hvordan oppfølging av disse vil være styrkende for demokratiet.

I anledning besøket deler også statsministeren bekymringen som Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland uttrykker i sin årlige rapport.

- I rapporten tegnes et urovekkende bilde av situasjonen i Europa. I flere stater snevres pressefriheten og domstolenes uavhengighet inn. Et eksempel på dette er utviklingen i Tyrkia, sa Solberg.

I tillegg til Jagland hadde statsministeren også møter med presidenten i Den europeiske menneskerettsdomstol, og menneskerettskommissær Niels Muiznieks.


Bookmark and Share